Muathe, Stephen, Kenyatta University, Kenya, Kenya