Ali, Qaisar, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, JalanPasarbharu spg347, BE1310, Gadong, Bandar Seri Begawan, Brunei, Brunei Darussalam