Chen, Xiaolin, Professor, School of Management, Jiujiang University, Jiujiang 332005, China, China