Liu, Guangrui, Associate Professor, School of Business, Shaoxing University, Shaoxing 312000, China, China