Eti, Sharmin Nahar, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Bangladesh, Bangladesh