Xing, Qian, Student, Business School, Sichuan University, 29, Wangjiang Road, Chengdu, China, China